ДНК тест (молекулярно-генетична експертиза)

Загальна інформація

Як правило, найчастіше ДНК експертизу або дослідження проводять з метою встановлення батьківства (так званий ДНК-тест на батьківство). Застосування методу ДНК-аналізу дозволяє отримати точну відповідь на питання чи є певний чоловік (жінка) біологічним батьком (матір’ю) конкретної дитини. Також можливо встановити родинні зв’язки при проведенні ДНК-аналізу Y-хромосоми, яка передається від батька до сина.

Запитання для призначення

При встановлені батьківства:

  • Чи може громадянин «А» бути біологічним батьком дитини «Б», матір’ю якої є громадянка «В»?

При встановлені материнства:

  • Чи може громадянка «А» бути біологічною матір’ю дитини «Б», батьком якої є громадянин «В»?

При встановлені біологічної спорідненості по чоловічій лінії:

  • Чи можуть громадянин «А» та громадянин «Б» бути родичами по чоловічій лінії?

У випадку неможливості з будь-яких причин надання зразка обох батьків, можливо встановити пряму біологічну спорідненість. В такому випадку можливі наступні питання:

  • Чи перебуває громадянин (ка) «А» в прямій біологічній спорідненості з дитиною «Б»?

Порядок призначення

  • Надати до канцелярії НДЕКЦ письмову заяву (або постанову (ухвалу) суду в цивільних та господарських справах) від фізичної або юридичної особи із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові
    (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження) та виду послуги. При необхідності звернутися до НДЕКЦ за консультацією;
  • Отримати рахунок для сплати, відповідно до складності експертизи (дослідження);
  • Здійснити оплату будь-яким зручним шляхом;
  • Підтвердити оплату надавши квитанцію (підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції);

Оплата

Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку, програмно-технічні комплекси самообслуговування або через електронний платіжний засіб у безготівковій формі.

Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.

Контакти

54003, м. Миколаїв, Україна

вул. 1 Воєнна, 2-А

тел.: (0512) 53-11-88

E-mail: nikolaev@dndekc.mvs.gov.ua

Поширені запитання

Відповідь НДЕКЦ: Об’єктом молекулярно-генетичного дослідження є ядерна ДНК (ДНК, розташована в ядрі клітини), отримана із біологічного матеріалу людини. Найбільш простим і надійним способом отримання біологічного матеріалу для проведення дослідження є відібрання зразків букального епітелію (клітин слизової оболонки ротової порожнини) за допомогою ватної палички або стерильною нейлоновою щіточкою. Для даних цілей аплікатором робиться мазок внутрішньої частини щоки особи, у якої відбираються зразки. Відтак процедура відбору є абсолютно безболісною та неінвазивною.

Відбір зразків букального епітелію може бути здійснений в приміщенні відділу біологічних видів досліджень та обліку Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Іноді виникають ситуації, коли з тих чи інших причин отримати зразки букального епітелію неможливо (наприклад, дослідженню підлягають зразки від померлої особи; замовник хоче зберегти конфіденційність і не бажає вдаватися до відкритого відібрання зразків у інших осіб тощо). В таких випадках на дослідження може бути наданий інший біологічний матеріал, який містить ДНК, або носій, який містить біологічний матеріал особи.

Відповідь НДЕКЦ: Так.

Миколаївський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України є державною спеціалізованою установою судової експертизи. ДНК дослідження в центрі проводяться кваліфікованими фахівцями, які атестовані як судові експерти і мають право на проведення судової молекулярно-генетичної експертизи за експертною спеціальністю 9.5 “Молекулярно-генетичні дослідження”. Таким чином у цивільних справах, які розглядаються судами України, за ухвалою суду або на замовлення сторони процесу результати ДНК дослідження оформлюються висновком експерта, який є допустимим і належним джерелом доказів у справі.

Відібрання зразків букального епітелію для проведення судової експертизи у справах про спірне батьківство здійснюється виключно працівником центру – судовим експертом, якому доручено проведення експертизи. Відбір проводиться за умови одночасної явки ймовірного батька, матері та дитини із пред’явленням оригіналів документів, що посвідчують особу (паспортів для ймовірних батьків та свідоцтва про народження для дитини).

Також, за рішенням суду можливе надання судом біологічних зразків, відібраних фахівцями бюро СМЕ.