Надання платної послуги з проведення технічних досліджень документів та почерку

Для проведення дослідження необхідно надати:

 • Письмову заяву ініціатора проведення дослідження, яка оформлюється на відповідному бланку, наданому співробітником НДЕКЦ.
 • Матеріали дослідження: документ (документи), який підлягає дослідженню, та зразки (за необхідності проведення порівняльного дослідження).
 • Платіжний документ (квитанція) про сплату вартості послуги, рахунок видається після перевірки наданих матеріалів.

Технічна експертиза документів поділяється на:

 • експертизу реквізитів документів;
 • експертизу матеріалів документів;
 • експертизу друкарських форм.

Технічна експертиза документів вирішує наступні завдання:

 • ідентифікація предметів за їх відображенням (друкарські форми, печатки, штампи);
 • встановлення способу виготовлення документа чи його реквізитів;
 • встановлення факту і способу внесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, заміна аркушів, переклеювання фотокарток тощо);
 • встановлення первинного змісту текстів документів;
 • встановлення змісту слабковидимих чи невидимих текстів; залитих (замазаних, закреслених), вицвілих текстів; текстів, які перебували під дією високих температур; записів, утворених вдавленими штрихами;
 • встановлення хронологічної послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;
 • встановлення способу нанесення зображень відбитків печатки та штампа;
 • встановлення способу виконання підпису та рукописних текстів;
 • встановлення цілого за частинами документа.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • Яким способом виготовлено документ (реквізити документа)?
 • Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким способом, який зміст первинного тексту?
 • Чи була замінена в документі фотокартка?
 • Чи замінювалися в документі аркуші?
 • Який первинний зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого), знебарвленого тексту?
 • Яким способом виконаний підпис (пишучим приладом чи з допомогою технічних засобів)?
 • Чи є на документі (аркуші паперу) вдавлені штрихи, утворені пишучим приладом, знакодрукувальним пристроєм тощо? Якщо є, то який зміст тексту, що утворений вдавленими штрихами?
 • У якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підпис, відтиск печатки, текст тощо)?
 • Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп’ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?
 • Чи відповідає документ суворої звітності або цінний папір за своїми характеристиками аналогічним документам або цінним паперам, що виготовляються відповідним виробником (вказати виробника)?
 • З допомогою якої копіювально-множувальної техніки виконано текст документа?
 • Яким способом нанесений відтиск печатки (штампа, факсиміле)?
 • Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах однією і тією самою печаткою (штампом, факсиміле)?
 • Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах печаткою (штампом, факсиміле), яку надано на експертизу?
 • Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах печаткою (штампом, факсиміле), зразки відбитків якої надано на експертизу ?
 • Яким друкарським засобом (тип, марка, модель) виготовлено текст (зображення) у даному документі?
 • Чи становили раніше одне ціле надані на експертизу (дослідження) частини документа?

Перелік питань не є вичерпним.

Вартість послуг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1098

П.33 Розмір плати за надання послуги з урахуванням ПДВ, гривень
Технічне дослідження документів простої складності 450,24
Технічне дослідження документів середньої складності 1687,68
Технічне дослідження документів складне 6768,00

Почеркознавча експертиза вирішує задачі:

 • встановлення виконавця рукопису (підпису);
 • встановлення зовнішніх обставин і умов виконання рукопису (підпису);
 • встановлення внутрішнього стану виконавця;
 • встановлення статі виконавця рукопису.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань

 • Чи виконано рукописний текст (рукописні записи, підписи) певною особою?
 • Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи, підписи) однією особою?
 • Чи виконано рукописний текст (підпис) навмисно зміненим почерком?
 • Чи виконано рукописний текст (підпис) у незвичних умовах під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
 • Яка стать виконавця рукописного тексту?
Перелік питань не є вичерпним.

Вартість послуг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1098.

П.33 Розмір плати за надання послуги з урахуванням ПДВ, гривень
Почеркознавче дослідження простої складності 900,48
Почеркознавче дослідження середньої складності 2250,24
Почеркознавче дослідження складне 6768,00