Експертиза матеріалів, речовин і виробів

Відділ досліджень матеріалів, речовин і виробів Миколаївського НДЕКЦ МВС проводить судові експертизи та експертні дослідження матеріалів, речовин та виробів за наступними експертними спеціальностями:

Дослідження матеріалів документів

Експертиза проводиться з метою:

 • ідентифікації або порівняння фарб, паперу та клеїв, за допомогою яких підроблюються грошові знаки та цінні папери
 • встановлення справжності документів;
 • виявлення змін в документах (правок, дописувань);
 • виявлення слідів від матеріалів фарб, волокон паперу та клеїльних речовин;
 • дослідження волокнистого складу різноманітних видів паперу тощо.

Об’єктами експертизи є:

 • папір банкнот, посвідчень, цінних паперів тощо;
 • матеріали з яких виготовлені фарби на банкнотах, чорнило, паста кулькових ручок, туш, графітні та кольорові олівці, поліграфічні фарби у штрихах, тонери, картриджі множувательної техніки;
 • клеїльні матеріали, використані для виготовлення банкнот та інших цінних паперів.

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить

Експертиза проводиться з метою:

 • встановлення належності досліджуваної речовини до групи лакофарбових матеріалів (ЛФМ);
 • встановлення родової (групової) належності об’єктів;
 • ідентифікації або диференціації пофарбованого предмета;
 • визначення хімічного та елементного складу ЛФМ та ЛФП, їх кольору, цільового призначення;
 • виявлення нашарувань ЛФП на предметах- носіях тощо.

Об’єктами експертизи є:

 • транспортні засоби, сейфи, предмети для домашнього вжитку з пофарбованою поверхнею тощо;
 • частинки ЛФП, відокремлені від предметів з пофарбованою поверхнею;
 • предмети-носії слідів контактної взаємодії з ЛФМ та ЛФП;
 • сукупність пофарбованих предметів та об’єми рідких (сипучих) ЛФМ тощо.

Дослідження полімерних матеріалів і виробів з них

Експертиза проводиться з метою:

 • розпізнання та встановлення належності досліджуваних об’єктів до полімерних матеріалів;
 • встановлення родової (групової) належності об’єктів, що порівнюються;
 • ідентифікації або диференціації окремих об’єктів;
 • встановлення технології та способу виготовлення полімерних матеріалів;
 • встановлення механізмів, приладів або інструментів, за допомогою яких виготовлені об’єкти тощо.

Об’єктами експертизи є:

 • пакувальні засоби; деталі технічних засобів;
 • радіо- та телеапаратура;
 • продукція електротехнічної та кабельної промисловості (ізоляція дротів, шнурів, кабелі);
 • вироби гумової та галантерейної промисловості (штучна шкіра, гума, біжутерія, ґудзики) тощо.

Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них

Експертиза проводиться з метою:

 • розпізнання та встановлення належності наданих на досліджування речових доказів до об’єктів волокнистої природи;
 • встановлення родової (групової) належності об’єктів в ході порівняльного дослідження;
 • ідентифікації цілого по частинам (в комплексі з трасологічною експертизою);
 • встановлення способу виготовлення волокон;
 • визначення причин зміни комплексу ознак, притаманних конкретному об’єкту волокнистої природи тощо.

Об’єктами експертизи є:

 • одиничні волокна (волокна нашарування) та різноманітні об’єкти волокнистої природи: пряжа;
 • нитки;
 • канатно-мотузкові вироби;
 • тканина, трикотаж, предмети, виготовлені з них;
 • конкретні об’єми волокнистих матеріалів тощо.

Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів

Експертиза проводиться з метою:

 • виявлення слідів НП та ПММ, що не можуть визначитися органолептичним способом;
 • встановлення природи речовини невідомого походження з метою віднесення її до НП або до мастильних матеріалів іншого походження, визначення виду, сорту, марки НП та ПММ відповідно до державних стандартів, технічних класифікацій, товарних найменувань;
 • встановлення призначення та галузей застосування НП та ПММ тощо.

Об’єктами експертизи є:

 • індивідуально визначені об’єми (маси) у конкретних ємностях (каністрах, пляшках тощо);
 • поверхневі нашарування на предметах-носіях;
 • сліди речовини у масі різноманітних предметів-носіїв.

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Експертиза проводиться з метою:

 • розпізнання та встановлення належності досліджуваного об’єкту до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
 • встановлення присутності на предметі – носії слідів наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
 • визначення кількісного вмісту та можливості виготовлення з представлених речовин наркотичних засобів та психотропних речовин.

Об’єктами експертизи є:

речовини, що включені до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» (постанова №770 від 6 травня 2000 року), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Дослідження спиртовмісних сумішей

Експертиза проводиться з метою:

 • встановлення доброякісності напоїв;
 • встановлення групової (видової) належності об’єктів дослідження;
 • визначення відповідності напоїв встановленим стандартам;
 • встановлення способу виготовлення напоїв;
 • визначення відповідності напоїв вказаному найменуванню тощо.

Об’єктами експертизи є:

спиртовмісні рідини, горілки, лікеро-горілчані напої, коньяки, виноградні вина, плодово-ягідні вина, спирт етиловий ректифікований, спирт питний 95%, слабоалкогольні напої, пиво.

Дослідження ґрунтів

Основними завданнями ґрунтознавчої експертизи є:

 • виявлення на предметах-носіях мікронашарувань (часток) ґрунтового походження, визначення їх природи, а також установлення спільної родової (групової) належності з наданими зразками;
 • установлення походження ґрунту на предметах-носіях з певної ділянки місцевості (іншого місця події);
 • установлення механізму утворення ґрунтових нашарувань.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 • чи є нашарування ґрунту (об’єктів ґрунтово-мінерального походження) на предметі-носії (зазначається, на якому саме)?
 • чи мають порівнювані об’єкти (нашарування на предметі-носії та ґрунт з місця події) спільну родову (групову) належність?
 • чи походять дані нашарування (зазначається, які саме) з певної ділянки місцевості?
 • який механізм утворення нашарувань ґрунту?
 • яка характеристика місцевості, з якої походять нашарування ґрунту на об’єктах-носіях?

При підготовці і призначенні ґрунтознавчої експертизи слід дотримуватись таких правил:

 • при дослідженнях ґрунтових об’єктів з метою встановлення їх походження з певної ділянки місцевості для порівняння направляються зразки ґрунту з місця, де за припущенням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), знаходився предмет-носій (місце виявлення трупа, слідів взуття тощо), та інших місць у межах ділянки, яка ідентифікується. Крім того, слід надавати контрольні зразки із суміжних ділянок, аналогічних і таких, які відрізняються від тієї, яка ідентифікується, наприклад із сусіднього поля, яке засіяно іншою культурою, з ділянки, яка має інший характер рослинності, інший профіль тощо;
 • відбір зразків проводиться з урахуванням особливостей ділянки, яка ідентифікується;
 • якщо ділянка має відносно однорідну поверхню, то відбираються чотири-п’ять індивідуальних зразків з поверхневого шару місця контакту предмета-носія з ґрунтом і не менше двох контрольних зразків із суміжних ділянок (змішаних з 4 – 5 пробами, відібраними в радіусі 2 – 5 м);
 • зразки відбираються з поверхневого шару ґрунту на глибині не більше 5 см масою 100 – 150 г і упаковуються в паперові пакети;
 • якщо ділянка являє собою западину (яр, канаву, яму тощо), зразки відбираються з дна і різних генетичних горизонтів стін, відкосів, а контрольні – з поверхні ґрунту біля западин та із суміжних ділянок місцевості;
 • усі зразки висушують на повітрі і поміщують у пакети;
 • з питань відбору зразків, якщо є така необхідність, слід проконсультуватися з експертом (спеціалістом) або запросити його для участі в цій дії;
 • до документа про призначення експертизи (залучення експерта) слід додати протокол огляду місця події з планом-схемою. Якщо огляд предметів-носіїв ґрунту оформлено окремим протоколом, він також додається. Важливо, щоб у наданих експерту матеріалах були позначені місця відбору зразків ґрунту. Крім того, слід надати довідки про метеоумови та характер використання об’єктів з нашаруваннями ґрунту в період від часу події до часу відбору зразків та призначення експертизи (залучення експерта). Якщо в цей період на місці події проводились роботи, які могли змінити характеристики ґрунту (перекопування, будівельні, вантажні та інші роботи, унаслідок яких на ґрунті могли залишитись сторонні домішки), про це також слід повідомити експерта;
 • кожний предмет, на якому виявлені нашарування ґрунту, упаковується окремо. До упаковок зразків має прикріплюватись бирка із зазначенням його номера і місця його вилучення. Останні дані слід узгоджувати з планом-схемою місця події.

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

Експертиза проводиться з метою:

 • встановлення природи речовини;
 • встановлення присутності речовин хімічних виробництв на об’єктах носіях;
 • розпізнання та встановлення якісного складу досліджуваних речовин.

Об’єктами експертизи є усі вироби хімічного виробництва:

 • речовини, які підозрюються у належності до речовин хімічних виробництв;
 • предмети носії слідів контактної взаємодії з речовин хімічних виробництв (одяг, предмети  побутового призначення тощо).

Дослідження спеціальних хімічних речовин

Експертиза проводиться з метою:

 • розпізнання та встановлення належності досліджуваних речовин до групи СХР;
 • встановлення спільної родової (групової) належності об’єктів, що порівнюються;
 • встановлення цільового призначення досліджуваних об’єктів (речовин);
 • визначення хімічного складу СХР;
 • виявлення слідів СХР на предметах-носіях тощо.

Об’єктами експертизи є:

 • речовини, які підозрюються у належності до СХР;
 • предмети носії слідів контактної взаємодії з СХР (одяг, предмети  побутового призначення тощо.

Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів

Експертиза проводиться з метою:

 • розпізнання та встановлення належності досліджуваного об’єкту до отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, встановлення присутності на предметі – носії слідів отруйних та сильнодіючих лікарських засобів;
 • визначення кількісного вмісту.

Об’єктами експертизи є:

лікарські засоби, включені до «Переліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» наказом МОЗ України від 17.08.2007 року №490.

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

Експертиза проводиться з метою:

 • віднесення речовини до групи вибухових;
 • визначення елементного складу індивідуальних, сумішних ВР та піротехнічних складів;
 • визначення типу (виду) ВР;
 • визначення спільної родової (групової) належності досліджуваних ВР та ПП;
 • встановлення факту пострілу зброї;
 • виявлення продуктів пострілу на предметах-носіях тощо.

Об’єктами експертизи є:

 • речовини, які підозрюються у належності до вибухових речовин;
 • залишки вибухових пристроїв; грунт, інші речовини та матеріали з місця вибуху;
 • предмети-носії з вірогідними нашаруваннями ПВ та ПП (частинки ВР, кіптява тощо);
 • одяг потерпілих або його залишки;
 • сліди механічного та термічного впливу внаслідок вибуху тощо.

Ці дослідження проводяться з метою встановлення конкретного об’єкта (предмета, обсягу речовини), загальної родової (групової) приналежності речовин (матеріалів), загального джерела походження. Матеріали, речовини та вироби використовуються в криміналістичних дослідженнях як джерела інформації для вирішення різноманітних завдань.

Основними завданнями, спільними для всіх підвидів експертиз матеріалів і речовин, є:

 • виявлення на предметах обставин місця події (предметах-носіях) мікрочастинок або мікрослідів певних матеріалів і речовин (частинок фарби, слідів паливно-мастильних матеріалів, мікроволокон, частинок наркотичних засобів тощо);
 • визначення роду (виду) матеріалів і речовин за класифікаціями, що існують у науці, техніці та на виробництві (за хімічним складом, фізичними властивостями, призначенням тощо);
 • установлення спільної родової (групової) належності матеріалів і речовин.

Також, експертами Миколаївського НДЕКЦ МВС на постійній основі надають послуги за напрямком дослідження матеріалів, речовин і виробів у цивільних та господарських справах на замовлення фізичних та юридичних осіб. Найчастіше до експертів звертаються щоб провести дослідження наступних матеріалів та речовин:

 • дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
 • дослідження спиртовмісних сумішей;
 • дослідження лакофарбових матеріалів і покрить.

При дослідженні за напрямком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів об’єктами дослідження є:

Лаки, клеї, розчинники тощо. Метою дослідження є встановлення наявності чи відсутності прекурсорів в продукції та, в разі наявності прекурсорів, встановлення їх кількісного вмісту. Зокрема, такі дослідження є актуальними при ввезенні на митну територію України продукції (розчинники, лаки, клеї, тощо) яка може містити прекурсори. Для розмитнення такої продукції необхідний висновок експертного досліджнння щодо якісного та кількісного вмісту прекурсорів.

Типові питання:

 • чи містить рідина, зразки якої надано на дослідження речовини, які віднесені до категорії прекурсорів?
 • якщо так, то який відсотковий вміст прекурсорів в наданих рідинах?

При дослідженні за напрямком дослідження спиртовмісних сумішей об’єктами дослідження є:

Алкогольна продукція (горілки та горілки особливі, лікери, вина, коньяки, бренді та інша алкогольна продукція). Метою дослідження є встановлення відповідність вимог ГОСТ чи ДСТУ. При дослідженні встановлюють основні органо-лептичні і фізико-хімічні показники (зокрема: наявність сторонніх домішок, прозорість, міцність, вміст метанолу, альдегідів, сивушних масел, естерів, лужність, наявність цукрів, наявність фурфуролу).

Типові питання:

 • чи відповідає представлений алкогольний напій (горілка, коньяк, настоянка та ін.) вимогам діючого стандарту України за фізико-хімічними показниками?
 • яка міцність (обʼємна частка етилового спирту) в наданій на дослідження рідині?
 • чи є надана на дослідження рідина етиловим спиртом?
 • який вміст етилового спирту та основні фізико-хімічні показники в наданій на дослідження рідині?

При дослідженні за напрямком лакофарбових матеріалів і покрить об’єктами дослідження є:

пофарбовані автомобілі та їх частини.

Типові питання:

 • заводським чи кустарним способом пофарбований даний автомобіль (його частина)?
 • чи перефарбовувалась поверхня даного автомобіля (його частини), якщо так, то який був її попередній колір?

Для проведення дослідження необхідно надати зразок об’єкта в упакованому вигляді.

Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по-батькові особи чи найменування підприємства, місця реєстрації та проживання чи місцезнаходження підприємства, виду послуги. Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.

Вартість проведення експертиз та досліджень визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1098.

Більш детальну інформацію можна отримати за безкоштовною консультацією безпосередньо із  завідувачем відділу досліджень матеріалів, речовин та виробів Миколаївського НДЕКЦ МВС.