Надання платної послуги з проведення оціночно-будівельної експерти за експертною спеціальністю 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд»

Для проведення оціночно-будівельного дослідження необхідно надати:

  • Письмову заяву ініціатора проведення дослідження.
  • Правовстановлювальну документацію та матеріали технічної інвентаризації на ці об’єкти, а також правовстановлювальну та технічну документацію на земельну ділянку, на якій розміщений об’єкт оцінки, станом на дату оцінки. У разі виконання ретроспективної оцінки на дослідження необхідно надати матеріали з вихідними даними щодо показників (функціонального використання, об’ємно-планувального рішення, технічного стану тощо) об’єкта на дату оцінки.
  • Інші документи необхідні для проведення дослідження в залежності від поставлених питань.
  • Платіжний документ (квитанція) про сплату вартості послуги, рахунок видається після перевірки наданих матеріалів.

Документи для проведення експертизи (дослідження) подаються упаковані та опечатані з відсутністю можливості сторонніх осіб ознайомлення з ними без руйнування первинного виду упаковки.

Оціночно-будівельна експертиза вирішує наступні завдання:

  • визначення різних видів вартості поліпшень земельних ділянок (будівель та їх частин, споруд, передавальних пристроїв тощо);
  • визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна (поліпшень земельної ділянки) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

  • Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?
  • Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова, ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: -1/2, -1/4 тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?
  • Чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна (зазначити об’єкт) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?

Усі зазначені питання на високому професійному рівні вирішуються експертами відділу будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Миколаївського НДЕКЦ МВС України.

При виникненні питань з приводу призначення та проведення оціночно-будівельних експертиз (експертних досліджень) детальну інформацію, консультацію можна отримати звернувшись безпосередньо до фахівців відділу будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Миколаївського НДЕКЦ МВС України за адресою: м. Миколаїв, вул. Воєнна 2-А, або за телефоном (0512) 531-188