Пожежно-технічна експертиза

Загальна інформація

Дослідження пожежі – це розв’язання складної задачі з багатьма невідомими, яке спрямоване на отримання даних про умови, обставини
і причини виникнення та розвитку горіння, особливості протікання процесів
і явищ під час пожежі з метою виявлення існуючих залежностей. Пожежа, як явище, супроводжує людство протягом усієї його історії. Розвиток цивілізації призводить до появи все нових причин виникнення пожеж, що обумовлено подальшим розвитком науково-технічного прогресу, впровадженням нових технологій і підвищенням енергоємності у виробництві та побуті. Пожежа завжди є наслідком конкретної причини, встановлення якої дозволяє розроблювати та впроваджувати цілий діапазон заходів щодо попередження виникнення та розвитку цього небезпечного явища, а також з’ясовувати наявність чи відсутність складу злочину.

Пожежа як явище розвивається у часі та просторі, тому її дослідження пов’язане із з’ясуванням обставин виникнення та розвитку, всієї сукупності явищ і наслідків, а зрештою – із встановленням причини її виникнення.

Предметом пожежно-технічної експертизи є:

 • фактичні дані про обставини, що передували пожежі;
 • технічна характеристика об’єкта до пожежі і його технічний стан після пожежі;
 • сліди термічних ушкоджень; дії осіб, які відповідають за пожежну безпеку об’єкта, і осіб, які брали участь у гасінні пожежі;
 • інформація про пожежу, що міститься в матеріалах справи; засоби підпалу; дані, одержані експертизами інших видів, а також фактичні дані, що встановлюються експертом пожежно-техніком на базі наукових та технічних спеціальних знань в галузі пожежної справи.

Об’єктами пожежно-технічної експертизи є місце пожежі зі слідами термічного впливу та продуктів горіння. До об’єктів пожежно-технічної експертизи також можуть належати обгорілі й звуглілі спалимі і важко-спалимі конструкції будинків і споруджень, а також залишки згорілих чи частково обгорілих предметів; електроустаткування і електроприлади; різні технічні спорудження і технологічне устаткування; опалювальні й нагрівальні прилади; предмети зі слідами легкозаймистих чи пальних рідин; речовини й матеріали, здатні займатися й самозайматися; знаряддя підпалу або їхні залишки; протипожежна техніка й вогнегасні засоби і т.д.

Пожежно-технічну експертизу (ПТЕ) відносять до класу інженерно-технічних експертиз і виконують з метою обґрунтування явищ пожеж та виявлення фактичних даних, що мають значення для встановлення причин, які їх обумовили. Установлення причини виникнення пожежі є одним із ключових завдань у розслідуванні кримінальних та цивільних справ цієї категорії, а також при розгляді їх у судах, оскільки ці обставини можуть бути певним чином пов’язані з пожежами, що трапляються внаслідок діяння людей або проявів природних явищ.

Запитання для призначення

 • де знаходився осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
 • якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?
 • яка причина виникнення пожежі?
 • чи відповідав стан об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки?
 • який час тривала пожежа?
 • чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об’єкта?
 • чи можливе загорання даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання?
 • чи можливе самозаймання даних речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?
 • що було первинним: пожежа чи вибух?
 • чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?
 • де розміщувались зони розвитку горіння, теплового впливу
  та задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про речову обстановку місця пожежі?
 • яке джерело запалювання зумовило займання наявного горючого середовища (матеріалу, речовини) у місці формування осередку пожежі?
 • який механізм виникнення пожежі?
 • які обставини події пожежі зумовили її наслідки?

Перелік питань не є вичерпним.

Порядок призначення

 • Надати до канцелярії НДЕКЦ письмову заяву (або постанову (ухвалу) суду в цивільних та господарських справах) від фізичної або юридичної особи із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові
  (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження) та виду послуги. При необхідності звернутися до НДЕКЦ за консультацією;
 • Отримати рахунок для сплати, відповідно до складності експертизи (дослідження);
 • Здійснити оплату будь-яким зручним шляхом;
 • Підтвердити оплату надавши квитанцію (підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції);

Оплата

Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв’язку, програмно-технічні комплекси самообслуговування або через електронний платіжний засіб у безготівковій формі.

Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.

Контакти

54003, м. Миколаїв, Україна

вул. 1 Воєнна, 2-А

тел.: (0512) 53-11-88

E-mail: nikolaev@dndekc.mvs.gov.ua

Поширені запитання

Відповідь НДЕКЦ: заявник звертається до Миколаївського НДЕКЦ за адресою: м. Миколаїв, вул. 1-ша Воєнна (Акіма), 2-а. Фахівець центру відповідної кваліфікації допоможе скласти заяву на ім’я директора центру. У заяві наводиться перелік питань, які підлягають вирішенню. До заяви додається документ, який необхідно дослідити. Після цього фахівець визначає категорію складності дослідження, а бухгалтерія НДЕКЦ виписує рахунок для оплати послуги. Заявник оплачує послугу згідно виписаного рахунку в будь-якому відділенні банку або через термінал. Квитанція про оплату послуги додається заявником до заяви. Після цього експерт приступає до виконання дослідження.

Відповідь НДЕКЦ: у Миколаївському НДЕКЦ можна замовити дослідження документів на авто. Частіш за все виникає необхідність дослідження таких документів як свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія, поліс ОСАГО та ін. Порядок замовлення послуги такий самий, як і в інших видах досліджень. Для цього необхідно:

 1. звернутися до НДЕКЦ з заявою на ім’я директора, додавши до неї об’єкт дослідження. Для зручності замовників зразки заяви на замовлення послуг НДЕКЦ розміщені на інтернет-сайті та на інформаційному стенді у вестибюлі НДЕКЦ. Крім того, якщо у замовника виникають труднощі зі складанням заяви (наприклад, не знає, які питання можна поставити на вирішення експертного дослідження) він може звернутися за допомогою до працівників НДЕКЦ відповідної кваліфікації. Консультації зі складання заяви та надання об’єкта надаються замовнику безкоштовно.
 2. отримати рахунок на оплату послуги. У випадках замовлення досліджень перед виписуванням рахунку експерт відповідної кваліфікації визначає складність дослідження, що зумовлює суму, яка зазначається у рахунку. Також в рахунку необхідно зазначити ідентифікаційний номер замовника (РНОКПП), тому бажано мати його при собі;
 3. здійснити оплату послуги і надати до НДЕКЦ документ, що підтверджує оплату (роздрукована квитанція або платіжне доручення з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку). При цьому слід врахувати, що здійснити оплату послуг можливо у будь-якому банку, у відділенні поштового зв’язку, через термінал самообслуговування, з використанням мобільного додатку, наприклад, “Приват 24”.
 4. після закінчення дослідження звернутися до НДЕКЦ для отримання результатів дослідження (висновку експертного дослідження). При цьому при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу заявника.