СУДОВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Електротехнічні експертизи за експертною спеціальністю 10.18 (далі – ЕКСПЕРТИЗА) у своїй сукупності являють собою окремий рід класу інженерно-технічних експертиз. Кожна із таких експертиз відрізняється від інших об’єктами, завданнями та напрямками спеціальних електротехнічних знань, які необхідні для вирішення поставлених питань.

ЕКСПЕРТИЗА покликана досліджувати електроустановку та/або окремі її елементи, електротехнічні вироби, експлуатаційну й технічну документацію тощо. ЕКСПЕРТИЗА допоможе:

 • встановити причину нещасного випадку, пов’язаного з роботою та експлуатацією електроустановки;
 • встановити джерело запалювання електричної природи, що призвело до виникнення пожежі (при його наявності);
 • встановити причину зміни режиму роботи електроустановки чи її елементів;
 • встановити причини недостовірного обліку електричної енергії;
 • встановити причини нештатного (аварійного) режиму роботи елементів електроустановки;
 • встановити технічні характеристики електротехнічного виробу тощо.

Предметом ЕКСПЕРТИЗИ є фактичні дані та обставини справи (події, пов’язаної з виникненням, розвитком і наслідками нештатних режимів в електроустановках, стану електроустаткування стосовно його відповідності нормативним вимогам), що встановлюються на підставі спеціальних знань з відповідних напрямків електротехніки.

Об’єкт ЕКСПЕРТИЗИ – це матеріальні й матеріалізовані джерела інформації, які досліджуються експертами-електротехніками з метою встановлення фактичних даних і обставин справи (події), що належать до предмета судової електротехнічної експертизи. Основним об’єктом експертизи є електроустановка та її елементи; електротехнічні вироби; до об’єктів ЕКСПЕРТИЗИ також належать ті носії інформації, у яких містяться фактичні дані щодо предмета конкретної електротехнічної експертизи – відповідні документи з матеріалів справи, надані замовником об’єкти дослідження та документи (конструкторська документація; експлуатаційна і ремонтна документація; протоколи, фото і відео зображення; пояснення і показання свідків, очевидців тощо).

Завдання ЕСПЕРТИЗИ спрямовані на встановлення фактичних даних і обставин справи (події), що належать до її предмета, шляхом дослідження її об’єктів відповідними методами. Завдання поділяються на діагностичні, класифікаційні та ситуаційні. Для конкретної експертизи завдання реалізуються в запитаннях, які поставлені на її вирішення органом (особою), що призначив експертизу, або в порядку експертної ініціативи в межах предмета експертизи.

Необхідно звернути увагу на те, що в переважній більшості випадків дослідження лічильників електричної енергії доцільним є проведення комплексного дослідження: трасологічного та електротехнічного, яке також проводиться у Миколаївському НДЕКЦ.

До найбільш типових запитань, які вирішуються ЕКСПЕРТИЗОЮ, слід віднести:

 • Чи відповідає технічний стан (указати чого саме) нормативним вимогам?
 • Чи існує в (указати в якій ситуації) технічна можливість для споживання електричної енергії без її належного обліку?
 • Чи є у приладі обліку такі зміни кінематичної або електричної схеми, які не передбачені виробником і які впливають на достовірність обліку?
 • Чи підтверджується об’єктивними фактичними даними суттєві обставини порушення правил користування електричною енергією, що викладені у акті (указати якому саме)?
 • Який механізм і які технічні причини виникнення аварійної (нештатної) ситуації, що склалася (указати де і коли)?
 • Чи знаходилась електроустановка, електроприлад або електромережа у справному стані, якщо ні, то які причини несправності?
 • Що представляє собою наданий на дослідження електротехнічний виріб, яке його функціональне призначення? Які технічні характеристики наданого на дослідження електротехнічного виробу?
 • Чи відповідає переріз жил електропроводів проводки струмовому навантаженню?
 • Які характеристики ізоляційного шару електропроводки?
 • Чи суперечив стан електропроводки об’єкта електротехнічним вимогам, якщо так, то якими особливостями цей факт характеризується?
 • Які характеристики пристроїв електрозахисту конкретної ділянки? Чи відповідає характеристика пристрою електрозахисту (плавкого запобіжника, автоматичного вимикача тощо) струмовому навантаженню за даними умовами?
 • Скільки було подано в будівлю (споруду) фаз під напругою згідно з виконавчою схемою і скільки з них було робочих, тобто фактично використовувалося при експлуатації?
 • Яке обладнання повинно було бути підключено до заземлюючого пристрою, і який переріз провідників заземлення та спосіб їх прокладки від обладнання, що захищається, до контуру заземлення передбачається електротехнічними вимогами?
 • При яких обставинах і на якому обладнанні могло відбуватися винесення напруги на корпус і чи не вбачається виникнення явища короткого замикання через це на землю?
 • Чи відповідали нормативним вимогам характеристики апаратів захисту електролінії від струмів короткого замикання на ділянці від трансформаторної підстанції до вводу в будівлю, де сталася пожежа?
 • В якому стані знаходився пристрій блискавкозахисту і чи забезпечував він захист об’єкта, чи не вбачаються ознаки впливу на будівлю (споруду) або ділянку небезпечних факторів атмосферної електрики?
 • Які характерні сліди аварійних явищ мають місце на представлених об’єктах?
 • Від яких аварійних явищ міг захищати ланцюг живлення наявний апарат і чому в його присутності на даній ділянці виникло коротке замикання?
 • Які небезпечні чинники тепловиділення могли виникнути при винесенні напруги на металеві конструкції обладнання?
 • Внаслідок яких ненормальних режимів електропостачання відбувалися надмірні теплові процеси в схемах обладнання телевізора та інших електронних пристроїв, і який зв’язок мають ці процеси з подією?
 • Чим викликано руйнування плавкої вставки запобіжника? Чи є плавка вставка стандартною або нестандартною (саморобною), яка її захисна характеристика?
 • Чи спрацював пристрій електрозахисту при аварійному режимі в електроустановці, якщо ні, то чим це викликано?
 • Які суперечності між станом електроустановки і нормативними вимогами причинно пов’язані з наслідками події?