СУДОВА ВИБУХОВО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Судова вибухово-технічна експертиза – рід криміналістичної експертизи, предметом якої є фактичні дані (обставини), які пов’язані з визначенням групової належності та єдиного джерела походження вибухових пристроїв в цілому вигляді або за їх фрагментами (осколками), елементів вибухових пристроїв, обставин вибуху, які встановлюються на основі спеціальних знань в області криміналістичної вибухотехніки за питаннями, які поставлені на вирішення експертизи.

Судова вибухово-технічна експертиза повинна чітко відмежовуватись від близьких до неї, суміжних в багатьох відношеннях, але самостійних експертиз, які пов’язані з вибухами на виробництві, транспорті і т.п., викликаними порушеннями технологічного процесу, правил техніки безпеки на виробництві і при експлуатації різних промислових систем, при проведенні робіт, зберіганні, транспортуванні, завантаженні та розвантаженні вибухонебезпечних речовин і матеріалів. Вказані експертизи пов’язані з різними технологічними процесами і відносяться до інженерно-технічних (технологічних) експертиз. Для їх виконання використовуються спеціальні знання з різних галузей – пожежно-технічні, в області охорони праці тощо.

Предметом вибухово-технічної експертизи є встановлення найменування, конструкції, стану та інших фактичних даних про вибухові пристрої, боєприпаси, вибухові речовини, засоби підриву, предмети, що імітують вибухові речовини та вибухові пристрої, інструменти, матеріали, та пристосування, що використовувались при їх виготовленні, обставини підготовки та скоєння вибуху, вирішення інших експертних задач, що потребують застосування спеціальних методичних засобів та використання спеціальних знань у криміналістичній вибухотехніці.

В цілому, виходячи з потреб практики, предметом вибухотехнічної експертизи є: установлення групової належності та єдиного джерела походження вибухових пристроїв у непошкодженому вигляді або за фрагментами (осколками); вибухових речовин і засобів підриву, а також обставин вибуху.

До об’єктів вибухово-технічної експертизи відносяться матеріальні носії інформації та матеріали кримінального провадження. Слід підкреслити, що різноманітність конструкцій, механізмів вибухових пристроїв, речовин, які здатні до вибуху, та їх непередбачене застосування, не дає можливості чітко визначити конкретне коло об’єктів цієї експертизи. На підставі експертної практики, можливо окреслити лише найбільш розповсюдженні об’єкти.

Об’єкти вибухово-технічної експертизи – матеріальні носії інформації розподіляються на три групи.

До першої групи належать власне вибухотехнічні вироби, матеріали та речовини: вибухові речовини та їх пакування, капсулі та детонатори, вогнепровідні та детонуючі шнури, гранати, міни, снаряди, підривачі, запалювачі, саморобні вибухові пристрої, піротехнічні вироби, навчально-імітаційні засоби та їх залишки після вибуху або після застосування спеціальних засобів руйнування, а також предмети, що імітують вибухові речовини та вибухові пристрої.

Друга група включає всі інші матеріали, речовини та вироби, що пов’язані з підготовкою до злочину: інструменти, пристосування, література, одяг, що використовувалися при виготовленні або переробці вибухових речовин і вибухових пристроїв; побутові предмети, що мають сліди спільного зберігання з вибухонебезпечними виробами; засоби доставки вибухових пристроїв до місця вибуху, камуфляж і інші побутові предмети, а також інструменти та пристосування, що використовувались при виготовленні предметів, які імітують вибухові речовини та вибухові пристрої.

Третю групу складають предмети обстановки місця події, що несуть на собі сліди вибуху, а також інструменти, які використовувались при знешкодженні, та залишили сліди на відповідних частинах вибухотехнічних виробів.

Виходячи з потреб практики судова вибухово-технічна експертиза розподіляється на такі види (експертні спеціальності):

  • 1 “Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу”;
  • 2 “Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху”.

Зазначені види вибухово-технічної експертизи тісно пов’язані між собою, а коло об’єктів та запитань досить часто переплітаються і не можуть досліджуватись та вирішуватись окремо одне від одного, у зв’язку з чим у більшості випадків доцільним є проведення комплексної вибухово-технічної експертизи за обома експертними спеціальностями, що дозволяє провести повне дослідження наданих об’єктів та дати обґрунтований висновок на поставлені запитання.

До найбільш типових запитань, які вирішуються вибухово-технічною експертизою, слід віднести:

  • чи не підірвано в даному місці вибуховий пристрій? Якщо так, то до якого виду пристроїв він належить (які особливості його конструкції, країна-виробник, тощо)?
  • чи є предмети, знайдені на місці події (в тілі потерпілого), частинами вибухового пристрою? Якщо так, то до якого виду пристроїв вони належать?
  • яким способом, саморобним чи промисловим, виготовлено вибуховий пристрій?
  • який спосіб підриву був застосований в цьому випадку?
  • якщо підірвано боєприпаси, до якого виду вони належать (гранати, міни, снаряди, тощо)?
  • чи здатний даний пристрій викликати вибух? Якщо не здатний, то з яких причин?
  • чи містять надані експерту матеріали дані, що вказують на характерні риси особи, що виготовила вибуховий пристрій (професійні навички, ступінь обізнаності з технологією виготовлення і використання вибухових пристроїв, тощо)?