Короткострокове підвищення кваліфікації судових експертів підрозділів НДЕКЦ України з дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів

11-16 листопада 2019 року на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова проводились короткострокові курси підвищення кваліфікації працівників Експертної служби МВС – судових експертів за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів».

Під час проходження курсів двадцять судових експертів із територіальних НДЕКЦ МВС та ДНДЕКЦ МВС підвищили власну кваліфікацію щодо спеціальної підготовки судового експерта і взяли участь у практичних заняттях із застосування спеціалізованого програмного забезпечення під час проведення комп’ютерно-технічних досліджень.

Ознайомчі та практичні заняття з використання спеціалізованого апаратно-програмного та програмного забезпечення, зокрема такого як Forensic Toolkit, X-Ways Forensics та UFED Cellebrite, проводились досвідченими судовими експертами з числа працівників лабораторії комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень ДНДЕКЦ МВС.

Підсумковий іспит за результатами проведення курсів був успішно складений усіма слухачами й отримані іменні сертифікати про успішне підвищення кваліфікації за відповідним напрямом досліджень.