Практичне заняття зі студентами аграрного університету

Судові експерти Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України успішно провели лабораторне заняття з дисципліни «Генетика у ветеринарній медицині та основи розведення тварин» здобувачам вищої освіти спеціальності 212-«Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза» групи В1/1. Мета заходу – перейняття студентами досвіду молекулярної, зокрема генетичної експертизи. Під час лабораторного зяняття спеціалісти центру познайомили студентів з різними молекулярно-генетичними дослідженнями та надали можливість ознайомитися з сучасним лабораторним обладнанням. Відбулась розмова щодо цінності вмінь фахівців, які встановлюють генетичну оцінку біологічного матеріалу, актуальності таких фахівців у сучасному суспільстві, доречності експертиз у судовій медицині, криміналістиці, в біологічних та ветеринарних дослідженнях та під час фахової роботи в умовах виробництва.

Заступник завідувача відділу, завідувач сектору молекулярно-генетичних досліджень відділу біологічних досліджень та обліку Грицієнко Юлія Вікторівна, та завідувач сектору імунологічних, цитологічних видів досліджень та досліджень волосся Горлова Ольга Михайлівна віртуозно показали молоді фахові вміння, продемонстрували цінність володіння знаннями та вміннями у біологічних й медичних дослідженнях у нинішній час.